Wat is WNV?

WNV (West-Nile virus) is een virus wat langzaam onze kant op komt door internationaal transport en verandering van het klimaat. Het is in 2020 voor het eerst in Nederland aangetroffen bij een wilde vogel.

Gelukkig worden veel paarden niet ziek van WNV. Bij de meeste paarden die er wel ziek van worden blijft het gelukkig bij minder heftige klachten zoals (milde) koorts, minder eetlust en wat sloom. Een kleiner deel van de paarden die wel ziek worden, krijgt uiteenlopende neurologische verschijnselen.

WNV is niet besmettelijk van paard op paard of paard op mens. Het wordt overgedragen op paard en mens via een mug die een met WNV besmette vogel heeft geprikt. Muggen die een paard of mens met WNV hebben geprikt, dragen geen virus mee en kunnen dus niet op die manier verder voor verspreiding zorgen. Wel kan 1 mug die een vogel met WNV heeft geprikt meerdere paarden of mensen besmetten.

Vaccinatieschema

Een basis vaccinatie kan worden gezet vanaf 6 maanden leeftijd met 3-5 weken later een booster. Daarna jaarlijks eenmaal vaccineren. Het liefst zorg je dat je paard in het voorjaar wordt gevaccineerd, voor de temperaturen weer oplopen en er weer meer muggen zijn.

Bescherming

 Ongeveer 3 weken na 2e vaccin van de basis vaccinatie treedt immunisatie op. Er is een goede bescherming van elk individu die wordt gevaccineerd volgens schema, dus groepsimmuniteit speelt hierin een minder grote rol.